Lezing Vreemdelingenbeleid

DSC 0234Woensdag 23 oktober, na de wekelijkse Ichthusmaaltijd, stroomde de zaal van de Nieuwe Kerk vol met Ichthianen. Er werden ook enkele ‘vreemdelingen’ gesignaleerd. Gelukkig waren deze ‘vreemdelingen’ van harte welkom bij de open lezing over het vreemdelingenbeleid. De sprekers van deze avond, Sander Terphuis, Sander van Waveren en Bouchra Dibi maakten duidelijk dat het verwelkomen van vluchtelingen in Nederland vaak niet zo gemakkelijk gaat. Lees verder voor een korte impressie!


Sander Terphuis, die zelf uit Iran naar Nederland vluchtte en hier ministeriemedewerker is geworden, schetste voor ons het huidige asielbeleid. Hij maakte het verschil duidelijk tussen asielzoekers en illegalen. Asielzoekers zijn mensen die op grond van politieke, economische of humanitaire redenen asiel aanvragen. Zij doorlopen vervolgens de asielprocedure, waarin besloten wordt of hun asielaanvraag ingewilligd wordt of niet. Wanneer de asielaanvraag wordt afgewezen, wordt de asielzoeker illegaal. Ook mensen die via een ander Europees land Nederland binnenkomen, zijn illegaal.

Terphuis noemde als voornaamste probleem dat de procedure voor asielaanvraag vaak erg lang duurt, soms wel tien tot veertien jaar. Daardoor raken mensen ingeburgerd in Nederland en vervreemden ze van hun land van herkomst, waardoor het voor hen lastig is om daarheen terug te keren wanneer ze niet in Nederland mogen blijven. Terphuis pleitte voor een streng en rechtvaardig asielbeleid, maar benadrukte dat het asielbeleid vooral humaan moet zijn.

De tweede spreker, Sander van Waveren van het CDA in Utrecht, gaf het belang aan van een goede en snelle uitvoering van de asielprocedure. De overheid moet zich aan de regels van het asielbeleid houden. Mensen die buiten deze regels vallen en dus illegaal zijn, moeten opgevangen worden door de samenleving. 

Bouchra Dibi, raadslid van de PVDA in Utrecht en werkzaam in de Tweede Kamer, vertelde dat er in Utrecht al enkele jaren opvang is voor asielzoekers. Mensen die afgewezen zijn in de asielprocedure kunnen terecht in de noodopvang. Hier worden ze ondersteund en begeleid bij het opnieuw opstarten van het juridische traject. Uiteindelijk krijgt zeventig procent van deze mensen alsnog een verblijfsvergunning. Dibi riep ons op om ons te verdiepen in de achtergrond van vluchtelingen, door eens mee te lopen in het opvanghuis. Ze wees erop dat het onze plicht is om mensen te helpen die niets hebben.

Na de lezing volgde een discussie, waarin de mensen uit de zaal vragen konden stellen aan de sprekers en er van gedachten gewisseld werd over verschillende stellingen. We kunnen terugkijken op een interessante avond, waarin duidelijk werd dat het niet eenvoudig is om de balans te bewaren tussen het handhaven van een streng en rechtvaardig asielbeleid en het in acht nemen van humaniteit. Zolang er vluchtelingen Nederland binnenkomen, zal het asielbeleid een onderwerp zijn waarop gereflecteerd moet worden en waarover gediscussieerd moet worden.

Namens onze reporter Esther van de Panne

DSC 0280DSC 0247

Nieuws

 • Februari: Feest!

  De maand februari stond geheel in het teken van het Lustrum. Er werden dan ook een groot aantal activiteiten georganiseerd door de Lustrumcie zodat er elke week voor iedereen wat te doen was.  In dit artikel dus een kleine greep uit een tal van activiteiten. 

  Na de maand af te hebben getrapt met een ZoKo, was er op dinsdag een jaarlagenavond. Door...

 • Januari: New year, new home!

  Jaja, 2020 begon met een enorme verandering... Namelijk de verhuizing naar de nieuwe huurlocatie Dijckzigt én naar de donderdag. De ingebruikname van Dijckzigt werd uitbundig gevierd met een rode loper, dansjes voor de maaltijd en een fantastisch bestuurscadeau; de tafelvoetbaltafel. Ook werd er tijdens de jaaropening zoals gebruikelijk een P&P gehouden...

 • November: Ichthus gaat verhuizen!

  De vereniging heeft in november niet stilgestaan. Van dankdag tot een Open Mic avond, van een nieuwe locatie tot aan de retraite, er is weer veel gebeurd!  

  Zo begon de maand met een BOCS sing-in in de Jeruzalemkerk op dankdag waarop we met andere christelijke studenten uit Utrecht God hebben mogen loven en prijzen. Na afloop was er een gezellige...

 • Oktober - Ichthus is aan!

  De tijd vliegt. De tweede Ichthusmaand is alweer voorbij. Het was weer een maand waarin er van alles gebeurde. Er werden tranen gelaten op kring tijdens de lifeline-avonden, er werd afgewassen bij studenten die hun ogen niet konden geloven, er werd gelachen en gedanst tijdens het Lustrumfeest. Kortom, er is weer genoeg gebeurd.  

 • September: Een vliegende start!

  Ja, daar staan we dan. Aan het begin van een jaar dat je mee moet maken. Het 12e lustrumjaar waarin het zestigjarig bestaan van onze vereniging uitbundig gevierd zal worden onder het thema ‘Living the dream’. Het jaar is grootst begonnen met tal van activiteiten, waar menig Ichthiaan zich heeft kunnen amuseren.  

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­