Lezing Zelfbeeld

zelfbeeldlezing

Passielezing 2 april
Hoe wordt je identiteit gevormd en het beeld dat je van jezelf hebt? Woensdag 2 april sprak Francina de Pater voor ons over het thema ‘zelfbeeld’.


Het thema 'zelfbeeld' riep veel vragen op; dat bleek wel uit de enquête die de week voor de lezing onder Ichthianen werd gehouden. Deze avond werden onze prangende vragen beantwoord.

We leerden dat onze identiteit gevormd wordt door verschillende factoren. Het begint al in de kindertijd, wanneer een baby een eigen karakter ontwikkeld. In je verdere leven wordt je identiteit gevormd door onze ervaringen: de relatie met ouders, de schooltijd, studententijd, ons werk, de cultuur waarin we leven… Je kunt echter te maken krijgen met valkuilen. Wanneer je je identiteit bouwt op wat je doet, wat je hebt of wat anderen over je zeggen, kun je te maken krijgen met hevige ups en downs en is het moeilijk om een stabiel zelfbeeld te ontwikkelen.

Wanneer je vanuit Gods ogen naar jezelf durft te kijken, mag je jezelf zien als waardevol en geliefd. Gods liefde is stabiel en het geeft rust wanneer je vanuit Zijn liefde mag leven.
Toch kun je zelf ook werken aan het ontwikkelen van je zelfbeeld. Het is belangrijk om negatieve gedachtes over jezelf aan te pakken. Help daarin ook anderen, door positieve woorden uit te spreken naar elkaar!

Nieuws

 • November: Ichthus gaat verhuizen!

  De vereniging heeft in november niet stilgestaan. Van dankdag tot een Open Mic avond, van een nieuwe locatie tot aan de retraite, er is weer veel gebeurd!  

  Zo begon de maand met een BOCS sing-in in de Jeruzalemkerk op dankdag waarop we met andere christelijke studenten uit Utrecht God hebben mogen loven en prijzen. Na afloop was er een gezellige...

 • Oktober - Ichthus is aan!

  De tijd vliegt. De tweede Ichthusmaand is alweer voorbij. Het was weer een maand waarin er van alles gebeurde. Er werden tranen gelaten op kring tijdens de lifeline-avonden, er werd afgewassen bij studenten die hun ogen niet konden geloven, er werd gelachen en gedanst tijdens het Lustrumfeest. Kortom, er is weer genoeg gebeurd.  

 • September: Een vliegende start!

  Ja, daar staan we dan. Aan het begin van een jaar dat je mee moet maken. Het 12e lustrumjaar waarin het zestigjarig bestaan van onze vereniging uitbundig gevierd zal worden onder het thema ‘Living the dream’. Het jaar is grootst begonnen met tal van activiteiten, waar menig Ichthiaan zich heeft kunnen amuseren.  

 • Verdieping en ontspanning

  In april hebben we ook weer veel gedaan, van gezellige verenigingsavonden tot het opzoeken van verdieping. Tijd om even terug te kijken naar deze maand bij Ichthus!

  Deze maand vonden er onder andere activiteiten plaats die in het teken stonden van het delen van het geloof. Er werd een missieavond gehouden om samen...

 • Een extern gerichte maand

  Naast de wekelijkse maaltijden op woensdagavond en de kringavonden hebben er ook weer veel andere activiteiten bij Ichthus plaatsgevonden. Zo was er een thema-avond over geloofsgroei en werden er studietrajecten gehouden, waarbij er een aantal ichthianen aan andere ichthianen iets over een studiegerelateerd onderwerp vertelden. Wat erg leuk en leerzaam...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­