November: Ichthus gaat verhuizen!

De vereniging heeft in november niet stilgestaan. Van dankdag tot een Open Mic avond, van een nieuwe locatie tot aan de retraite, er is weer veel gebeurd!  

Zo begon de maand met een BOCS sing-in in de Jeruzalemkerk op dankdag waarop we met andere christelijke studenten uit Utrecht God hebben mogen loven en prijzen. Na afloop was er een gezellige borrel.  

Op kring was het in november tijd om de Bijbel in te duiken. Ook hebben de eerste kringweekenden plaatsgevonden en komen de kringleden zo dichter bij elkaar om een hechte groep te vormen.  

Verder vond er weer een lustrumactiviteit plaats. Dit was een Open Mic avond waarop we onder het genot van een drankje de talenten van vele Ichthianen hebben mogen bewonderen. Er was veel muziek en er werd voorgedragen uit eigen werk.  Het was een groot succes!

Open Mic Avond     Open Mic Avond   

Eind november was er een thema-avond over openheid die werd geleid door twee alumni. Door middel van een ontspannen inkomer, deden we ‘over de streep’ en spraken we met elkaar over open zijn als persoon en als vereniging. Het was een leerzame en verdiepende avond.  

De maand werd afgesloten door een erg korte ALV op dinsdag waar o.t. Bestuur van Zijverden afscheid van de vereniging nam, een onafhankelijk brasdispuut werd gepresenteerd en het werk van Ingrid I werd vereeuwigd in het geschenk van een portret dat vanaf januari aan de muur van onze nieuwe locatie zal schitteren.

ALV     ALV

Want ja, natuurlijk kunnen we niet vergeten dat we deze maand een nieuw onderkomen hebben gevonden. Kijk dus nog maar even goed naar die esthetische hangende glazen bollen met planten erin op de foto's, want die zie je straks niet meer elke week. Vanaf het nieuwe jaar zullen we elkaar elke donderdagavond in Dijckzigt zien!

Nieuws

 • November: Ichthus gaat verhuizen!

  De vereniging heeft in november niet stilgestaan. Van dankdag tot een Open Mic avond, van een nieuwe locatie tot aan de retraite, er is weer veel gebeurd!  

  Zo begon de maand met een BOCS sing-in in de Jeruzalemkerk op dankdag waarop we met andere christelijke studenten uit Utrecht God hebben mogen loven en prijzen. Na afloop was er een gezellige...

 • Oktober - Ichthus is aan!

  De tijd vliegt. De tweede Ichthusmaand is alweer voorbij. Het was weer een maand waarin er van alles gebeurde. Er werden tranen gelaten op kring tijdens de lifeline-avonden, er werd afgewassen bij studenten die hun ogen niet konden geloven, er werd gelachen en gedanst tijdens het Lustrumfeest. Kortom, er is weer genoeg gebeurd.  

 • September: Een vliegende start!

  Ja, daar staan we dan. Aan het begin van een jaar dat je mee moet maken. Het 12e lustrumjaar waarin het zestigjarig bestaan van onze vereniging uitbundig gevierd zal worden onder het thema ‘Living the dream’. Het jaar is grootst begonnen met tal van activiteiten, waar menig Ichthiaan zich heeft kunnen amuseren.  

 • Verdieping en ontspanning

  In april hebben we ook weer veel gedaan, van gezellige verenigingsavonden tot het opzoeken van verdieping. Tijd om even terug te kijken naar deze maand bij Ichthus!

  Deze maand vonden er onder andere activiteiten plaats die in het teken stonden van het delen van het geloof. Er werd een missieavond gehouden om samen...

 • Een extern gerichte maand

  Naast de wekelijkse maaltijden op woensdagavond en de kringavonden hebben er ook weer veel andere activiteiten bij Ichthus plaatsgevonden. Zo was er een thema-avond over geloofsgroei en werden er studietrajecten gehouden, waarbij er een aantal ichthianen aan andere ichthianen iets over een studiegerelateerd onderwerp vertelden. Wat erg leuk en leerzaam...

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­