Welkom bij Ichthus Utrecht!

Onze vereniging is goed te beschrijven met een uitknipsel van ons verenigingslied:
"Daar waar vriendschap, eenheid, kookkunst, immer hoog in 't vaandel staan."
Friendship
Vriendschap

Door de wekelijkse kringavonden en diverse verenigingsavonden (o.a. spelletjesavonden, feesten, lezingen) leren leden elkaar goed kennen. Hierdoor worden vriendschappen voor het leven gesloten.
Unity
Eenheid

Met een vereniging bestaande uit ongeveer 160 leden met allerlei verschillende (kerkelijke) achtergronden en studierichtingen zijn we een breed gezelschap, maar ons geloof in Jezus Christus en ons studentenleven verbindt ons met elkaar.
Gastronomy
Kookkunst

Centraal bij Ichthus Utrecht is de wekelijkse maaltijd op donderdagavond. Met de gehele vereniging komen we samen om te eten en te genieten van elkaars gezelschap. Deze maaltijd is toegankelijk voor iedereen en kent een laagdrempelig karakter.

"Dé gezelligste studentenvereniging in Utrecht!"

— Betrouwbare bron


Nieuws

Juni 2023

Alweer de laatste maand van het verengingsjaar is voorbij. Nog een maand vol met activiteiten voordat we vakantie vieren. De eerste activiteit was een moordspel, waarbij we door elkaar te ondervragen erachter moesten komen wie de moord gepleegd had. De avond erna verwelkomden we de ouders van onze leden bij de maaltijd en mini-Praise-and-Prayer. Wat was het leuk om de ouders die bij de leden horen te ontmoeten! Ook vond de laatste stuDIA-avond van het jaar plaats. De avond ging over China en hun invloed op onze samenleving en de westerse wereld.
We hielden ook onze open week, waarbij geïnteresseerde (aanstormend) studenten een kringavond en een verenigingsavond mee konden maken. We waren erg blij met zoveel interesse en hopen veel van hen volgend jaar als lid terug te zien. De laatste donderdagactiviteit van het jaar was de jaarsluitings-Praise-and-Prayer. Nog eenmaal samen zingen en bidden voordat de allerlaatste activiteit van het jaar aanbreekt: het slotweekend....

Lees meer >

Mei 2023

Begin mei hielden we een borreldebat over privacy en veiligheid. Aan de hand van stellingen bespraken we de overeenkomsten, verschillen en onze meningen over deze twee onderwerpen. De week erop verwelkomden we asielzoekers bij de maaltijd. Elke Ichthiaan nam een portie eten mee, zodat we allemaal konden kiezen wat we aten. Na afloop van de maaltijd speelden we spelletjes. Het is fijn om uit te kunnen delen aan hen die weinig hebben.
Door Hemelvaart verviel een verenigingsactiviteit, gelukkig was er die week nog wel gewoon een Zondagse Koffie en uiteraard kring. De laatste activiteit van mei was, voor onze eigen vereniging, de belangrijkste. We hebben tijdens de Algemene ledenvergadering namelijk gestemd over de statutenwijziging en het f.t. bestuur (toekomstig bestuur) presenteerde haar conceptbeleid. De statutenwijziging is ingestemd, en het f.t. heeft belangrijke input gekregen voor haar beleid....

Lees meer >

April 2023

April begon met de Stille week. Tijdens deze themaweek stuurde het bestuur elke dag een overdenking, zodat we ons samen op Pasen konden voorbereiden. Op dinsdag wandelden de Bijbelstudiekringen samen, op woensdag zijn we naar de Donkere metten en Lauden van de katholieke kerk geweest, en op donderdag stonden we stil bij het joodse Pesachmaal. Het was een mooie themaweek waarin we ook buiten onze eigen tradities hebben kunnen kijken.
Ook was er een kringleidersbijeenkomst waarbij discipelschap centraal stond. De kringleiders hebben stilgestaan bij hoe hun taak als leider samenhangt in het grotere plaatje van discipelschap.Daarnaast hadden we een Zondagse Koffie met Christian Union. Na samen een kerkdienst bezocht te hebben, hebben we gepicknickt en een nieuw spel geleerd van iemand van christian union. Over spellen gesproken, op Koningsdag hebben we verschillende balspellen gespeeld om te vieren dat de koning jarig was....

Lees meer >

Partners

Galerij

' ' '
'
'
'