Welkom bij Ichthus Utrecht!

Onze vereniging is goed te beschrijven met een uitknipsel van ons verenigingslied:
"Daar waar vriendschap, eenheid, kookkunst, immer hoog in 't vaandel staan."
Friendship
Vriendschap

Door de wekelijkse kringavonden en diverse verenigingsavonden (o.a. spelletjesavonden, feesten, lezingen) leren leden elkaar goed kennen. Hierdoor worden vriendschappen voor het leven gesloten.
Unity
Eenheid

Met een vereniging bestaande uit ongeveer 160 leden met allerlei verschillende (kerkelijke) achtergronden en studierichtingen zijn we een breed gezelschap, maar ons geloof in Jezus Christus en ons studentenleven verbindt ons met elkaar.
Gastronomy
Kookkunst

Centraal bij Ichthus Utrecht is de wekelijkse maaltijd op donderdagavond. Met de gehele vereniging komen we samen om te eten en te genieten van elkaars gezelschap. Deze maaltijd is toegankelijk voor iedereen en kent een laagdrempelig karakter.

"Dé gezelligste studentenvereniging in Utrecht!"

— Betrouwbare bron


Nieuws

Februari 2023

Nadat in januari het candidatus future tempore bestuur bekend gemaakt was, mochten zij op 2 februari zichzelf aan de vereniging presenteren op de algemene ledenvergadering. De vereniging maakte nader kennis met hen, waarna zijn zij ingestemd als future tempore bestuur. Dat betekent dat bestuur Van den Berg II volgend jaar aan het roer van Ichthus Utrecht zal staan!
De week erop trokken we onze warme kleding aan om te gaan schaatsen met BOCS, het verband van christelijke studentenverenigingen in Utrecht. Met maar liefst zeventien aanwezige leden waren wij daar de best gerepresenteerde vereniging!
Het hoogtepunt van februari was toch wel onze diesweek. Elke dag waren er activiteiten om te vieren dat onze vereniging op 25 februari 2023 al 63 jaar bestaat. We hielden een bakwedstrijd, speelden twee stadsspellen, deden een vrijwilligersactie, borrelden samen en hielden een Praise-and-Prayer. Uiteraard kon ook het gala niet ontbreken, daar hebben we samen de Dies Natalis (verjaardag) ingez...

Lees meer >

Januari 2023

Het nieuwe jaar trapten we af met een nieuwjaars Praise-and-Prayer. Wat is er beter dan het nieuwe jaar beginnen met aanbidding? Nadat we naar hartenlust gezongen hadden, speechte Marlies, onze Praeses. Ook werd die avond bekend gemaakt wie het hoc tempore bestuur (het huidige bestuur) aandraagt om het stokje over te nemen.
Tijdens de internationale week van gebed, 18-25 januari, heeft het M-team dagelijks een activiteit georganiseerd. Op dinsdag was er een Bijbelstudie over gebed, en 's woensdags maakten we samen muziek. Op donderdag was de activiteit een over-de-streepavond, waarbij we nadachten over wie wij zijn en hoe dat onze relatie met de Here God beïnvloedt. Al deze activiteiten leidden naar het ware hoogtepunt: een gebedsmarathon. Gedurende 24 uur waren Ichthianen om de beurt aan het bidden. Hiervoor heeft het M-team een ruimte ingericht met verschillende stationnetjes, zodat we op verschillende manieren konden bidden. Tijdens de laatste week van januari begonnen de studiet...

Lees meer >

December 2022

In december stond ‘de ander’ centraal. We begonnen de maand met een StuDIA-lezing over slavernij in Qatar. Er kwam een professor spreken over dit onderwerp, waarna we samen in gesprek zijn gegaan. De week erop organiseerde de Accie een quiz. In groepjes van drie of vier Ichthianen beantwoordden we vragen in verschillende categorieën, onder andere WhatsAppstatussen en babyfoto’s van leden, wereldoriëntatie en Ichthus Utrecht.
In de week van derde advent deden we mee met de Kerstoutreach die onder andere BOCS organiseerde. Van tevoren konden Ichthianen zich opgeven voor verschillende activiteiten om de kerstgedachte te verspreiden. Zo zijn er rozen, warme chocolademelk en koekjes uitgedeeld en spelletjes gespeeld en nog veel meer. De dinsdag erop stelden veel kringen een kerstpakket samen, om uit te delen aan minderbedeelden in Utrecht.
Op 22 december vond het langverwachte kerstdiner plaats, voor het eerst in jaren weer in fysieke vorm. Het overtrof alle verwachtingen; het ge...

Lees meer >

Partners

Galerij

' ' '
'
'
'