Geloof

Ichthus Utrecht is ontstaan uit een grote evangelisatieactie (zie geschiedenis). Nog steeds kent de vereniging een getuigend karakter. In de loop van de jaren heeft dit wel andere vormen aangenomen. Steeds meer is Ichthus ook een studentenvereniging. Evangelisatie onder studenten is één van de drie hoofddoelen geworden. We zien dat evangelisatie meer verschuift naar een getuigende levensstijl in het leven van alle dag. Toch worden er binnen Ichthus, naast het feit dat we allemaal getuigen zijn binnen onze studie, ook activiteiten georganiseerd om onze medemensen kennis te laten maken met het christelijk geloof. We zijn er nog steeds van overtuigd, dat Jezus onze enige redder is en we willen nog steeds dat iedereen mag weten hoe goed een leven met God is. We zijn vervuld van Zijn liefde en willen dit uitdelen aan de mensen om ons heen. Dat kan op veel verschillende manieren.

De Missie organiseert in samenwerking met de evangelisatiecoördinator verschillende acties waarbij Ichthianen kunnen getuigen van hun geloof en daarin toegerust worden.

Woord: Verschillende keren per jaar gaan er wat mensen bidden voor studenten op de Uithof. Het is mooi om een gebed aan te bieden. Je kunt hiermee laten zien hoe jij met God omgaat en hoe jij met Hem spreekt en je legt die persoon, met al haar/zijn problemen in Gods hand. Tijdens Koninginnedag worden er ook vaak folders uitgedeeld of andere manieren bedacht om met mensen in gesprek te gaan over het geloof.

Daad: Daden zeggen vaak meer dan woorden en daarom proberen we juist in wat we doen uit te stralen dat we christen zijn. Zo gaan we vaak eens per jaar schoonmaken in studentenhuizen, doen we Presentacties en nemen we deel aan de Kerstoutreach. Naast deze activiteiten wordt er elk jaar 1 of meerdere Alphacursussen georganiseerd door het Alphateam.

Toerusting: Veel mensen bij Ichthus komen vanuit een beschermde omgeving met een christelijke achtergrond. Het studentenleven is dan ineens heel anders en mensen vragen zich af hoe ze een getuige kunnen zijn in hun omgeving. Bijna elk jaar wordt er een avond door Ichthus georganiseerd waarin wordt gekeken hoe je dat doet. Ook wordt er vanuit Ichthus Landelijk en IFES Transformission in februari georganiseerd waarbij je workshops kunt volgen over dit thema. Daarnaast is de Live-it een aanrader om heen te gaan (houd daarvoor www.ifes.nl in de gaten!).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­