Evangelisatie

Ichthus Utrecht is ontstaan uit een grote evangelisatieactie (zie geschiedenis). Nog steeds kent de vereniging een getuigend karakter. In de loop van de jaren heeft dit wel andere vormen aangenomen. Steeds meer is Ichthus ook een studentenvereniging. Evangelisatie onder studenten is één van de drie hoofddoelen geworden. We zien dat evangelisatie meer verschuift naar een getuigende levensstijl in het leven van alle dag. Toch worden er binnen Ichthus, naast het feit dat we allemaal getuigen zijn binnen onze studie, ook activiteiten georganiseerd om onze medemensen kennis te laten maken met het christelijk geloof. We zijn er nog steeds van overtuigd, dat Jezus onze enige redder is en we willen nog steeds dat iedereen mag weten hoe goed een leven met God is. We zijn vervuld van Zijn liefde en willen dit uitdelen aan de mensen om ons heen. Dat kan op veel verschillende manieren.

De Missie organiseert in samenwerking met de evangelisatiecoördinator verschillende acties waarbij Ichthianen kunnen getuigen van hun geloof en daarin toegerust worden.

Evangelisatie heeft binnen Ichthus nog steeds een belangrijke rol. Concreet wordt hier invulling aan gegeven door het houden van Missie activiteiten en Eropuithof. Eropuithof betekent dat een aantal Ichtianen het gesprek aan gaan met medestudenten over waar zij voor staan of in geloven. Het doel van deze gesprekken is enerzijds Jezus bekend maken en anderzijds een goede oefening voor studenten om te spreken over hun geloof.

Missie activiteiten kunnen per jaar erg verschillend zijn. Zo worden er acties georganiseerd waarbij er bijv. opwekkingsnummers worden gezongen op Utrecht Centraal, of dat er wordt afgewassen bij studentenhuizen. Dit seizoen, 2017-2018 wordt er als onderdeel van het beleid van bestuur Zijderveld, een Passionweek georganiseerd. Deze week wordt samen met andere christelijke studentenverenigingen georganiseerd en heeft als doel om via prikkelende lezingen en activiteiten niet-christelijke studenten stof tot nadenken te geven.

Om deze activiteiten te kunnen organiseren worden er ook toerustingsavonden georganiseerd. Hierbij is bijvoorbeeld in het bijzonder aandacht voor gebed of hoe je een gesprek voert met een niet christelijke medestudent over geloof.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­