Doelstellingen

Onze identiteit als christenen wordt bepaald door God: Hij heeft ons gemaakt voor Zijn doel. Jezus Christus is volmaakt en zo heeft God ons ook bedoeld. Hieruit volgt het hoofddoel van onze vereniging:

Jezus Christus volgen en op Hem gaan lijken.

Dit doel is wat ons tot een betrokken vereniging maakt. De vereniging heeft hiervoor nog drie doelstellingen en met het oog hierop worden activiteiten georganiseerd en de vereniging draaiende gehouden.

  1. Geestelijke en persoonlijke ontwikkeling van studenten
  2. Evangelisatie in woord en daad
  3. Wetenschappelijke en maatschappelijke vorming vanuit een christelijke identiteit

De ongeschreven vierde doelstelling is gezelligheid. Deze doelstellingen hebben betrekking op alle aspecten van de vereniging: ze zijn met elkaar verbonden en kunnen zonder Christus niet verwezenlijkt worden.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­