Oktober 2022


De tweede maand van het verenigingsjaar is weer voorbij gevlogen. We begonnen de maand met een BEP/HENK-activiteit, waarbij de sjaars samen met hun Bijzonder Enthousiasmerend Persoon (BEP) of Hartstochtelijk Enthousiasmerende Navolgenswaardige Kerel (HENK) verschillende spellen konden spelen. De week erop zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de vraag: Is jouw land belangrijker dan andere landen? Ook hebben we in oktober een mini-Praise-and-Prayer gehad. Dat houdt in dat we samen zingen en bidden, maar niet met een volledige band. De laatste donderdag van de maand hadden we de 104e algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV is bestuur Jacobse (dat vorig jaar bestuurde) gedechargeerd, waarmee 2021-2022 officieel afgerond is. En uiteraard hebben we kring gehad deze maand; de meeste kringen beginnen nu aan Bijbelstudies na een periode van kennismaking.