Update maart


De maand maart begon goed, met als eerste activiteit de 92e Algemene Ledenvergadering. Er is uitgebreid nagedacht en gediscussieerd over verschillende onderwerpen.
Verschillende activiteiten moesten worden aangepast vanwege COVID-19, maar er kon gelukkig nog veel doorgaan, in online of hybride vorm. Onder andere de jaarlaagweekenden en de Sine Regno werden op een creatieve hybride manier georganiseerd. Tijdens de Sine Regno was er een Tour de Hap, gevolgd door de online bingO.T., waarna heerlijk nageborreld werd.
Verder vond er een StudiAvond plaats, waar verschillende Ichthianen hun kennis deelden met de vereniging. Een erg leerzame avond!