Externe banden

Ichthus is lid van drie verbanden, het BOCS, Ichthus Landelijk en IFES.

BOCS
Binnen Utrecht hebben de zes christelijke verenigingen samen een koepelorgaan: het Broeder Overleg Christelijke Studenten (hierna: BOCS). Zij vertegenwoordigt onze belangen, staat voor onze christelijke identiteit en organiseert activiteiten ter verbroedering en verdieping. Daarnaast onderhouden wij als vereniging goede banden met onze broederverenigingen.
BOCS, het Broeder Overleg Christelijke Studenten

C.S.F.R. (Sola Scriptura)

NSU; Navigators Utrecht

S.S.R.-N.U.

Ultrajectum, HBO studentenvereniging

VGSU, de Vereniging Gereformeerde Studenten Utrecht

Ichthus Landelijk
Ichthus Landelijk is het overkoepelende verband voor alle 16 Ichthusverenigingen en de RSK. Naast ondersteuning van de plaatselijke Ichthusverenigingen, is het Landelijk Bestuur bezig met sponsoring en PR op landelijk vlak. Ook worden er vanuit Ichthus Landelijk een aantal activiteiten georganiseerd. De belangrijkste hiervan zijn de Retraite, het f.t.-bestuurstoerustingsweekend, het Landelijk Gala en de sportdag. Af en toe proberen wij als vereniging ook op bezoek te gaan bij onze zusterverenigingen om een maaltijd of borrel bij te wonen. IFES
Als laatste is er de International Fellowship of Evangelical Students (hierna: IFES) welke in Nederland zo’n zestig christelijke verenigingen overkoepelt. Deze verenigingen kan je ruwweg indelen in 6 zogenaamde 'bloedgroepen'; Ichthus, C.S.F.R., de Ghbo verenigingen, OZON en VGS/GSV. Naast dat IFES vele grootse conferenties aanbiedt, biedt zij vooral ondersteuning op geloofsgebied en ondersteunt zij de plaatselijke verenigingen met stafwerkers. Onderstaand vind u enkele van hun websites en websites van andere organisaties waar wij (nauwe) banden mee onderhouden:

Meer Ichthus
Ichthus Amsterdam

Ichthus Eindhoven

Ichthus Groningen

Ichthus Leiden

Ichthus Nijmegen

Ichthus Rotterdam

Via Fidei

Ichthus Wageningen

Ichthus Arnhem

Ichthus Breda

Ichthus Dronten

Ichthus Ede

Ichthus 's Herthogenbosch

Ichthus Zwolle

RSK Enschede

Alumni pagina Ichthus Utrecht

Ichthus Landelijk

Ichthus zeilkampen

Lux ad Mosam

Landelijk
IFES Nederland

C.S.R. Delft

G.T.S.V. Voetius

Meer relaties
Evangelische Hogeschool

Ichthus Retraite

Stichting Present

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­