Externe banden

Ichthus is lid van drie verbanden, het BOCS, Ichthus Landelijk en IFES.

BOCS
Binnen Utrecht hebben de zes christelijke verenigingen samen een koepelorgaan: het Broeder Overleg Christelijke Studenten (hierna: BOCS). Zij vertegenwoordigt onze belangen, staat voor onze christelijke identiteit en organiseert activiteiten ter verbroedering en verdieping. Daarnaast onderhouden wij als vereniging goede banden met onze broederverenigingen.
BOCS, het Broeder Overleg Christelijke Studenten
C.S.F.R. (Sola Scriptura)
NSU; Navigators Utrecht
S.S.R.-N.U.
Ultrajectum, HBO studentenvereniging
VGSU, de Vereniging Gereformeerde Studenten Utrecht

Ichthus Landelijk
Ichthus Landelijk is het overkoepelende verband voor alle 16 Ichthusverenigingen en de RSK. Naast ondersteuning van de plaatselijke Ichthusverenigingen, is het Landelijk Bestuur bezig met sponsoring en PR op landelijk vlak. Ook worden er vanuit Ichthus Landelijk een aantal activiteiten georganiseerd. De belangrijkste hiervan zijn de Retraite, het f.t.-bestuurstoerustingsweekend, het Landelijk Gala en de sportdag. Af en toe proberen wij als vereniging ook op bezoek te gaan bij onze zusterverenigingen om een maaltijd of borrel bij te wonen.

IFES
Als laatste is er de International Fellowship of Evangelical Students (hierna: IFES) welke in Nederland zo’n zestig christelijke verenigingen overkoepelt. Deze verenigingen kan je ruwweg indelen in 6 zogenaamde 'bloedgroepen'; Ichthus, C.S.F.R., de Ghbo verenigingen, OZON en VGS/GSV. Naast dat IFES vele grootse conferenties aanbiedt, biedt zij vooral ondersteuning op geloofsgebied en ondersteunt zij de plaatselijke verenigingen met stafwerkers.

Onderstaand vind u enkele van hun websites en websites van andere organisaties waar wij (nauwe) banden mee onderhouden:

Meer Ichthus
Ichthus Amsterdam
Ichthus Eindhoven
Ichthus Groningen
Ichthus Leiden
Ichthus Nijmegen
Ichthus Rotterdam
Via Fidei
Ichthus Wageningen
Ichthus Arnhem
Ichthus Breda
Ichthus Dronten
Ichthus Ede
Ichthus 's Herthogenbosch
Ichthus Zwolle
RSK Enschede

Alumni pagina Ichthus Utrecht
Ichthus Landelijk
Ichthus zeilkampen
Lux ad Mosam

Landelijk
IFES Nederland
C.S.R. Delft
G.T.S.V. Voetius
T.S.G. Themelios

Meer relaties
Evangelische Hogeschool
Ichthus Retraite
Stichting Present
Outreach Utrecht