Jaarthema

Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor het jaarthema “Knallen met z’n allen”.

Dit jaar hebben we het jaarthema “Knallen met z’n allen” gekozen. We vinden het belangrijk dat ons enthousiasme en onze verenigingstrots ervan afspat en dat we samen ontzettend veel plezier mogen ervaren komend jaar. Het is belangrijk dat we dat met z’n allen doen, want iedereen hoort er immers bij, dus blijven we oog houden voor elkaar. Zo jagen we onze doelstellingen na met kringavonden, gezamenlijke maaltijden, allerlei commissies en diverse activiteiten. We mogen als vereniging stevig durven gaan staan voor wie we zijn en voor onze identiteit in Jezus Christus.
Onze wens is dan ook om standvastig te staan in persoonlijk geloof, met elkaar en de ander. Hieruit volgen onze drie speerpunten, zoals ook verwoord in ons beleid voor het seizoen 2023-2024.

Geloof kan bergen verzetten: Dit speerpunt geeft handen en voeten aan ons verlangen naar een vereniging die sterk staat in het geloof, waarvan Woord en gebed de wortels vormen. Daarom houden we – naast kringavonden die hiervoor zijn – twee themaweken: een Week van het Woord en de Week van gebed. Vervolgens willen we van dit geloof uitdelen, door als christelijke vereniging zichtbaar te zijn in Utrecht en eropuit te gaan.

Woorden zijn dwergen, daden zijn bergen: We willen met dit speerpunt de betrokkenheid binnen de vereniging vergroten en initiatieven vanuit de vereniging aanwakkeren. Daarnaast is dit speerpunt gericht op het vernieuwen van de interne organisatie rondom de soos en het herstructureren van verschillende commissies.

Berg van ontmoeting: We willen als Ichthus Utrecht een plek zijn waar we elkaar – maar juist ook anderen – kunnen ontmoeten. In dit speerpunt maken we duidelijk hoe we deze externe contacten willen onderhouden, verstevigen en aandacht geven binnen Ichthus Utrecht.

We vertrouwen hierbij op God, dat Hij ons in Zijn hand zal houden en onze paden zal leiden. Als bestuur Van den Berg II hebben we de volgende jaartekst hierbij gekozen:
“Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.” (Jozua 1:9, NVB21)