Waar wij voor staan

Ichthus Utrecht heeft waarden en normen waar zij voor staat en die door heel de vereniging heen te merken zijn.

Onze identiteit als christenen wordt bepaald door God: Hij heeft ons gemaakt voor Zijn doel. Jezus Christus is volmaakt en zo heeft God ons ook bedoeld. Hieruit volgt het hoofddoel van onze vereniging:
Jezus Christus volgen en op Hem gaan lijken.
Dit doel is wat ons tot een betrokken vereniging maakt. De vereniging heeft hiervoor nog drie doelstellingen en met het oog hierop worden activiteiten georganiseerd en de vereniging draaiende gehouden.

1. Geestelijke en persoonlijke ontwikkeling van studenten
Hieronder verstaan we het toerusten, motiveren en begeleiden van christelijke studenten in het volgen van Jezus Christus. Dit gebeurt onder andere op Bijbelstudiekringen, toerustingsavonden, Praise & Prayers en in gebedsgroepjes.

2. Evangelisatie in woord en daad
Evangeliseren betekent het brengen van de blijde Boodschap van verlossing door Jezus Christus. Dit kan concreet door activiteiten zoals StudentLife, meedoen met de kerstoutreach, en zingen op het station. Daarnaast willen we deze doelstelling bereiken door een 'open' vereniging te zijn, door maatschappelijk betrokken te zijn en door een getuigende levensstijl te stimuleren.

3. Wetenschappelijke en maatschappelijke vorming vanuit een christelijke identiteit
Activiteiten om deze doelstelling uit te werken zijn onder andere lezingen, borrel-debat avonden en studietrajecten. Ook het onder de aandacht brengen van activiteiten op dit gebied buiten Ichthus is een middel hiertoe.

De ongeschreven vierde doelstelling is gezelligheid. Onderlinge contacten en vriendschappen groeien op bijvoorbeeld de kringen, de maaltijd en soos. Een belangrijk punt, want als er binnen Ichthus sprake is van gemeenschap, kan dit een 'broedplaats' worden voor nieuwe ideeën en activiteiten.

Deze doelstellingen hebben betrekking op alle aspecten van de vereniging: ze zijn met elkaar verbonden en kunnen zonder Christus niet verwezenlijkt worden.