Maart 2023


Maart begon goed met een missie-avond waarbij de sprekers hun getuigenis gaven. Rap daarop kwam het jaarlaagweekend, waarbij heel Ichthus het weekend doorbracht met andere leden die in hetzelfde jaar lid werden.
Daarnaast waren we ook massaal aanwezig bij de BOCS-sing in. Samen met de vier andere christelijke studentenverenigingen hebben we gezongen tot Gods eer. Iets anders wat we in samenwerking organiseerden, was de Passion week. Deze week aan het einde van maart was gericht op in gesprek gaan met studenten over levensvragen. We hopen en bidden dat God Zijn werk voortzet in de mensen die we hebben ontmoet.
Ook hielden we de 106e algemene ledenvergadering. Daar bespraken we onder andere de op handen zijnde statutenwijziging. De week erop was Sine regno, een week waarin het hoc tempore bestuur op vakantie ging en het olim tempore bestuur de leiding nam. In je pyjama filmkijken, chocola eten, maar ook zwemmen, het is allemaal gebeurd. Ondertussen zat het h.t. in Budapest om even uit te rusten. Nu zijn ze met frisse moed bezig met de voorbereiding voor de themaweek in aanloop naar Pasen.