Juni 2023


Alweer de laatste maand van het verengingsjaar is voorbij. Nog een maand vol met activiteiten voordat we vakantie vieren. De eerste activiteit was een moordspel, waarbij we door elkaar te ondervragen erachter moesten komen wie de moord gepleegd had. De avond erna verwelkomden we de ouders van onze leden bij de maaltijd en mini-Praise-and-Prayer. Wat was het leuk om de ouders die bij de leden horen te ontmoeten! Ook vond de laatste stuDIA-avond van het jaar plaats. De avond ging over China en hun invloed op onze samenleving en de westerse wereld.
We hielden ook onze open week, waarbij geïnteresseerde (aanstormend) studenten een kringavond en een verenigingsavond mee konden maken. We waren erg blij met zoveel interesse en hopen veel van hen volgend jaar als lid terug te zien. De laatste donderdagactiviteit van het jaar was de jaarsluitings-Praise-and-Prayer. Nog eenmaal samen zingen en bidden voordat de allerlaatste activiteit van het jaar aanbreekt: het slotweekend.