April 2024


De weken vliegen weer voorbij en zo zijn we weer een maand verder in het Ichthus-jaar. Deze maand was gevuld met allerlei kringavonden vol Bijbelstudies en gebed. Ook hebben we bij de StuDIA avond nagedacht over onze kijk naar alcohol- en druggebruik, waarbij ook enkele alumni (oud-leden) aanwezig waren, super gezellig uiteraard. Naast deze avond hebben we op het verdiepingsweekend ook diep nagedacht en al onze maatschappelijke, geloofs- en persoonlijke vragen kunnen stellen. Hier hebben we de rust kunnen pakken door wandelingen in het bos te maken, onze mobiele telefoons eventjes opzij te leggen en gewoon de tijd en aandacht voor elkaar te nemen. Zo bewust konden we ook met elkaar in gesprek gaan tijdens onze Algemene Leden Vergadering, waarin enkele belangrijke zaken aan bod kwamen. Hierna was gelukkig ook nog genoeg ruimte over voor plezier door vele ludieke kwesties aangedragen door leden. Daarnaast hebben we genoten van een maaltijd, helemaal georganiseerd door onze eerstejaars - waar we natuurlijk heel trots op zijn van hoe ze onze tradities hebben opgepakt - waarna een uber-fanatieke crazy-88 werd gedaan met de Ichthus-gezinnen. Want wie houdt nou niet van filmpjes maken van boomknuffelen of gekke foto’s van elkaar imiteren?