Welkom bij Ichthus Utrecht!

Onze vereniging is goed te beschrijven met een uitknipsel van ons verenigingslied:
"Daar waar vriendschap, eenheid, kookkunst, immer hoog in 't vaandel staan."
Friendship
Vriendschap

Door de wekelijkse kringavonden en diverse verenigingsavonden (o.a. spelletjesavonden, feesten, lezingen) leren leden elkaar goed kennen. Hierdoor worden vriendschappen voor het leven gesloten.
Unity
Eenheid

Met een vereniging bestaande uit ongeveer 160 leden met allerlei verschillende (kerkelijke) achtergronden en studierichtingen zijn we een breed gezelschap, maar ons geloof in Jezus Christus en ons studentenleven verbindt ons met elkaar.
Gastronomy
Kookkunst

Centraal bij Ichthus Utrecht is de wekelijkse maaltijd op donderdagavond. Met de gehele vereniging komen we samen om te eten en te genieten van elkaars gezelschap. Deze maaltijd is toegankelijk voor iedereen en kent een laagdrempelig karakter.

"Dé gezelligste studentenvereniging in Utrecht!"

— Betrouwbare bron


Nieuws

April 2023

April begon met de Stille week. Tijdens deze themaweek stuurde het bestuur elke dag een overdenking, zodat we ons samen op Pasen konden voorbereiden. Op dinsdag wandelden de Bijbelstudiekringen samen, op woensdag zijn we naar de Donkere metten en Lauden van de katholieke kerk geweest, en op donderdag stonden we stil bij het joodse Pesachmaal. Het was een mooie themaweek waarin we ook buiten onze eigen tradities hebben kunnen kijken.
Ook was er een kringleidersbijeenkomst waarbij discipelschap centraal stond. De kringleiders hebben stilgestaan bij hoe hun taak als leider samenhangt in het grotere plaatje van discipelschap.Daarnaast hadden we een Zondagse Koffie met Christian Union. Na samen een kerkdienst bezocht te hebben, hebben we gepicknickt en een nieuw spel geleerd van iemand van christian union. Over spellen gesproken, op Koningsdag hebben we verschillende balspellen gespeeld om te vieren dat de koning jarig was....

Lees meer >

Maart 2023

Maart begon goed met een missie-avond waarbij de sprekers hun getuigenis gaven. Rap daarop kwam het jaarlaagweekend, waarbij heel Ichthus het weekend doorbracht met andere leden die in hetzelfde jaar lid werden.
Daarnaast waren we ook massaal aanwezig bij de BOCS-sing in. Samen met de vier andere christelijke studentenverenigingen hebben we gezongen tot Gods eer. Iets anders wat we in samenwerking organiseerden, was de Passion week. Deze week aan het einde van maart was gericht op in gesprek gaan met studenten over levensvragen. We hopen en bidden dat God Zijn werk voortzet in de mensen die we hebben ontmoet.
Ook hielden we de 106e algemene ledenvergadering. Daar bespraken we onder andere de op handen zijnde statutenwijziging. De week erop was Sine regno, een week waarin het hoc tempore bestuur op vakantie ging en het olim tempore bestuur de leiding nam. In je pyjama filmkijken, chocola eten, maar ook zwemmen, het is allemaal gebeurd. Ondertussen zat het h.t. in Budapest om even uit...

Lees meer >

Februari 2023

Nadat in januari het candidatus future tempore bestuur bekend gemaakt was, mochten zij op 2 februari zichzelf aan de vereniging presenteren op de algemene ledenvergadering. De vereniging maakte nader kennis met hen, waarna zijn zij ingestemd als future tempore bestuur. Dat betekent dat bestuur Van den Berg II volgend jaar aan het roer van Ichthus Utrecht zal staan!
De week erop trokken we onze warme kleding aan om te gaan schaatsen met BOCS, het verband van christelijke studentenverenigingen in Utrecht. Met maar liefst zeventien aanwezige leden waren wij daar de best gerepresenteerde vereniging!
Het hoogtepunt van februari was toch wel onze diesweek. Elke dag waren er activiteiten om te vieren dat onze vereniging op 25 februari 2023 al 63 jaar bestaat. We hielden een bakwedstrijd, speelden twee stadsspellen, deden een vrijwilligersactie, borrelden samen en hielden een Praise-and-Prayer. Uiteraard kon ook het gala niet ontbreken, daar hebben we samen de Dies Natalis (verjaardag) ingez...

Lees meer >

Partners

Galerij

' ' '
'
'
'